Cuprins:

Politica de confidențialitate și acordul privind folosirea datelor.
sari la Politica de transport și retur

Informatii fiscale:
Aldo Detail Direct SRL
RO 32719137
J20/82/2014

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE ȘI ACORDUL PRIVIND FOLOSIREA DATELOR

Următoarea politică detaliată de confidențialitate explică ce date sunt colectate pe site-ulnostru și datele pe care le prelucrăm și le folosim.
Protecția datelor este importantă pentru noi și luăm acest aspect foarte în serios. Ne dorimo cooperare bazată pe încredere și ne străduim să vă asigurăm satisfacția în orice privință,
iar acest lucru este, desigur, la fel de adevărat și referitor la modul în care gestionămdatele dumneavoastră cu caracter personal. Scopul acestor prevederi privind protecţiadatelor este de a vă informa despre modul în care sunt prelucrate datele dumneavoastră
cu caracter personal. Prin urmare, vă rugăm să citiți și să aveți în vedere următoareleinformații. Prevederile noastre privind protecția datelor vine în completarea Termenilor deutilizare a site-ului Confortmedia.ro.
Pot fi necesare modificări ale acestei politici de confidențialitate în cursul dezvoltării siteului nostru și al implementării noilor cerințe legale sau a noilor tehnologii sau în scopulîmbunătățirii serviciului nostru pentru dumneavoastră. Vă recomandăm, așadar, să recitițiocazional această politică de confidențialitate.

1. Operatorul responsabil
Operatorul site-ului și entitatea responsabilă pentru protecția datelor este:

Aldo Detail Direct SRL
RO 32719137
J20/82/2014

Având sedii și puncte de lucru în judetul Hunedoara și judetul Timis, Romania
2. Informații generale privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Această politică de confidențialitate se aplică datelor despre dumneavoastră, inclusivdatelor cu caracter personal, ce pot fi colectate de către Confortmedia.ro. Datele cucaracter personal sunt date sau rezultate ale corelării unor date individuale care permitidentificarea dumneavoastră.
Noi prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu legile privindconfidențialitatea datelor și cu Regulamentul general european privind protecția datelor. Înniciun caz nu vom transmite datele dumneavoastră cu caracter personal unor terțe părțidin afara Confortmedia.ro pentru scopuri de publicitate sau de marketing fără
consimțământul dumneavoastră.
Fiind o companie în permanentă dezvoltare, lucrăm împreună cu furnizori interni şi externide bunuri şi servicii. În cazul în care datele prelucrate sunt date cu caracter personal, aufost încheiate acorduri contractuale corespunzătoare și au fost puse în aplicare măsuriorganizatorice în conformitate cu legislația aplicabilă pentru a asigura protecția datelordumneavoastră.
În cadrul companiei noastre, conformitatea cu reglementările legale și cu această politică
este monitorizată de responsabilul nostru de protecția datelor cu care avem încheiat uncontract. Angajații noștri sunt formați să lucreze cu date personale și s-au angajat, în scris,
să respecte reglementările privind confidențialitatea datelor.
Ca regulă generală, site-ul nostru poate fi folosit fără furnizarea de date cu caracterpersonal. În măsura în care sunt colectate date cu caracter personal (de exemplu, nume,
adresă sau adrese e-mail), acest lucru se face întotdeauna pe baza acorduluidumneavoastră, în măsura în care acest lucru este posibil.
Vă atragem atenția asupra faptului că transmiterea de date prin intermediul internetului (deex. atunci când comunicăm prin e-mail) poate implica breșe de securitate. Încercăm să
protejăm datele dumneavoastră de orice acces neautorizat al terțelor părți prin folosireaunor măsuri de precauție, cum ar fi pseudonimizarea, economia datelor, respectareaperioadelor de ștergere și prin folosirea tehnologiilor de ultimă generație. În ciuda acestormăsuri de protecție, nu putem totuși exclude complet prelucrarea ilegală de către terțepărți.

3. Colectarea și prelucrarea datelor în cazul accesării acestora de pe internet
Când vizitați site-ul nostru, serverele noastre web salvează temporar fiecare acces într-unfișier jurnal. Următoarele date sunt introduse și salvate până la ștergerea lor automată:
Adresa IP anonimizată a calculatorul care face solicitareaData și ora accesuluiDenumirea și URL-ul datelor accesateRaport cu privire la accesarea cu succes a datelorDatele de identificare ale browser-ului utilizat și ale sistemului de operareSite-ul de pe care sunt accesate dateleDenumirea furnizorului de acces la internetPrelucrarea legală a acestor date se face pentru a permite folosirea site-ului (stabilireaconexiunii), pentru a asigura securitatea sistemului, administrarea tehnică a infrastructuriirețelei și optimizarea ofertei de internet. Prin aderarea la această politică deconfidențialitate, vă dați acordul pentru colectarea acestor date. Puteți refuza prelucrareaacestor date. În măsura în care refuzați folosirea datelor, vă informăm prin prezenta că
serviciile noastre pot fi utilizate numai într-o măsură limitată.
Aceste date cu caracter personal nu sunt prelucrate în afara cazurilor indicate mai sus, cuexcepția cazului în care conveniți în mod explicit prelucrarea ulterioară a acestora.

4. Scopul utilizării datelor
În conformitate cu principiul evitării datelor și a economiei de date din Regulamentulgeneral european privind protecția datelor, vom colecta date personale pe site-ul nostrunumai dacă este necesar pentru îndeplinirea scopului dumneavoastră, dacă suntemobligați să facem acest lucru ca urmare a unor reglementări sau contracte legale, dacă
avem un interes legitim și/sau dacă ni le furnizați în mod voluntar.
La introducerea datelor personale sau comerciale (de exemplu, adresa de e-mail, numele,
adresa), furnizați aceste date în mod expres și voluntar.
Noi prelucrăm datele dumneavoastră de contact și comerciale pe baza reglementărilorstatutare cu privire la relațiile de afaceri existente sau viitoare. În plus, introducând astfelde date, sunteți de acord să fie colectate, prelucrate sau utilizate pentru scopul pe care lați declarat. Noi prelucrăm și salvăm datele furnizate de dumneavoastră numai atât timpcât acest lucru este necesar în scopul avut în vedere și ștergem aceste date după
realizarea scopului sau după expirarea perioadelor respective de retenție. Datele nu vor ficolectate, prelucrate sau utilizate în niciun alt scop. Puteți revoca acest acord privindutilizarea datelor în orice moment pentru viitor. În măsura în care refuzați folosirea datelor,
vă informăm prin prezenta că serviciile noastre pot fi utilizate numai într-o măsură limitată.
Posibilele moduri în care putem utiliza aceste date:
Ca urmare a unor reglementări statutare:
Pentru punerea în aplicare a termenilor și condițiilor noastre generalePentru gestionarea activității noastrePentru protejarea sau identificarea unor posibile tranzacții frauduloaseCa urmare a unor scopuri contractuale:
Pentru procesarea plăților pentru achiziții și alte serviciiPentru prelucrarea documentelor dumneavoastră de solicitareCa urmare a acordului dumneavoastră:
Pentru realizarea contactuluiPentru trimiterea de mostre, recompense, produse și informațiiPentru înregistrarea pentru concursuri, programe sau oferte la cererea dumneavoastră
Pentru livrarea altor servicii pe care vi le-am oferitDacă este permis din punct de vedere legal, pentru furnizarea de oferte și informațiinesolicitate privind produsele și serviciile Confortmedia.roPentru a efectua sondaje pe site-urile noastrePentru crearea și afișarea de publicitate adaptată intereselor dumneavoastră
Ca urmare a interesului nostru legitim:
Pentru a determina eficiența publicității noastrePentru dezvoltarea de noi produse și serviciiPentru a analiza utilizarea produselor, serviciilor și site-urilor webPentru a afla cum ați descoperit site-ul nostru web
5. Cum utilizăm datele dumneavoastră
Utilizăm datele colectate pentru a vă furniza produsele și serviciile necesare, pentru a vă
informa despre alte produse și servicii oferite de Confortmedia.ro și pentru a ajuta lamenținerea site-urilor și serviciilor noastre (de exemplu, prin newsletter), precum și pentrua ne exercita drepturile și a ne îndeplini obligațiile legate de prelucrarea datelor, așa cumse stipulează prin lege.
Pentru a vă pune la dispoziție o ofertă completă, datele dumneavoastră sunt transmise șiutilizate în cadrul Confortmedia.ro (puteți afla informații cu privire la Confortmedia.ro pesite-ul nostru la secțiunea dedicată)

6. Protecția minorilor
Ca regulă, copiii sub 16 ani și persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani nu ar trebuisă ne transmită date cu caracter personal fără permisiunea unui părinte sau a unui tutorelegal. Nu solicităm date personale de la copii și afirmăm că nu colectăm cu bună știință
date personale de la copii, cu scopul de a utiliza astfel de date în vreun fel sau de adezvălui date unor terțe părți
7. Transmiterea de date prin internet
Internetul este o platformă deschisă, globală. Datorită modului în care funcționează
internetul și a riscurilor legate de sistem, orice transmitere a datelor pe care o efectuațidumneavoastră este pe propriul dumneavoastră risc. Pentru securitatea dumneavoastră,
vă furnizăm serviciile noastre exclusiv numai dacă folosim o rută de transmisie criptată.

8. Folosirea modulelor cookie
Paginile noastre de internet folosesc de asemenea așa-numitele „module cookie”.
Modulele cookie sunt fișiere text de mici dimensiuni stocate pe calculatoruldumneavoastră, pe care le salvează browser-ul pe care îl folosiți. Acestea nu provoacă
daune calculatorului și nu conțin viruși. Ele ne ajută ca ofertele pe care vi le facem să fiemai prietenoase cu utilizatorul, mai eficiente și mai sigure. Unele module cookie (așanumitele „module cookie funcționale”, de ex. pentru setarea limbii și pentru procesele deplasare a unei comenzi) sunt cele necesare pentru a garanta funcțiile esențiale ale siteului web. Fără aceste module cookie, site-ul web nu poate fi utilizat conform scopului avutîn vedere.

Cele mai multe module cookie folosite de noi sunt așa-numitele „module cookie pentrusesiune”. Acestea sunt șterse automat la sfârșitul vizitei dumneavoastră. Alte modulecookie rămân stocate pe dispozitivul dumneavoastră până când le ștergeți. Aceste modulecookie ne permit să vă recunoaștem browser-ul la următoarea vizită.
Vă puteți seta browser-ul astfel încât să fiți informați cu privire la setarea modulelor cookieși puteți permite accesul exclusiv individual al acestora, puteți să nu nu acceptați folosireamodulelor cookie în anumite cazuri sau puteți exclude în general modulele cookie; deasemenea, puteți activa ștergerea automată a modulelor cookie la închiderea browserului. Dacă refuzați să permiteți utilizarea modulelor cookie (această setare este posibilă
din browser-ul dumneavoastră), puteți totuși utiliza site-ul nostru (funcționalitatea poate filimitată în anumite circumstanțe).
Mai multe informații pe tema modulelor cookie pot fi găsite în Politica noastră privindmodulele cookie .

9. Măsuri de securitate

Am luat măsuri de precauție extinse pentru a proteja siguranța datelor dumneavoastră.
Datele cu caracter personal pe care le-ați introdus în paginile HTML (formularele decontact) vor fi transmise prin intermediul rețelei de date publice către Confortmedia.ro înformă criptată (SSL – Secure Socket Layer) și stocate și procesate la Confortmedia.ro.
Acest site web folosește criptarea SSL din motive de securitate și pentru protecțiatransmisiei de date confidențiale, ca de exemplu, solicitările pe care ni le trimiteți încalitatea noastră de operator de site web. O conexiune criptată poate fi recunoscută prinfaptul că adresa care apare în fereastra browser-ului se modifică din „http://” în „https://”,
precum și după simbolul lacăt afișat.
În cazul în care criptarea SSL este activată, datele pe care ni le transmiteți nu pot fi cititede către terțe părți.

10. Transmiterea datelor către terțe părți

Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi transmise terțelor părți (din afaraConfortmedia.ro) decât în baza consimțământului dumneavoastră prealabil acordat înacest sens. De la această prevedere este exclusă transmiterea de date către parteneriinoștri de servicii, cum ar fi, de exemplu, furnizorii de servicii de curierat sau de transportde mărfuri, în cazul în care transmiterea datelor respective este necesară în vedereaprelucrării comenzii sau al livrării bunurilor.
Furnizorii de servicii de logistică primesc datele care sunt necesare pentru livrare, pe carele folosesc pe răspundere proprie. Noi restricționăm în consecință aceste transmisii ladatele care sunt necesare în scopul livrării.
În plus, sunt implicați și alți furnizori de servicii în vederea inițierii și prelucrării contractelor,
ca de exemplu, furnizorii de servicii IT sau furnizorul de servicii de găzduire a site-uluiweb. Aceste companii operează în numele Confortmedia.ro în cadrul așa-numitului procesde prelucrare a comenzilor și pot folosi datele cu caracter personal exclusiv conforminstrucțiunilor noastre.

Confortmedia.ro a obligat prin contract acești furnizori de servicii să adere la Regulamentulgeneral european privind protecția datelor și îi monitorizează.
În toate cazurile, transmiterea se va face în conformitate cu prevederile naționale șieuropene aplicabile privind protecția datelor; domeniul de aplicare al unei astfel detransmiteri de date fiind strict limitat la datele minime necesare în cazul respectiv.

11. Plugin-uri social media
Ca parte a prezenței pe internet a Confortmedia.ro, conţinutul unor terțe părți poate fiuneori utilizat (așa-numitele ”plugin-uri”). Aceasta poate lua forma unor videoclipuriYoutube, a unor fluxuri RSS sau grafice ale altor pagini sau butoane de apăsare de socialmedia, cum ar fi butonul Facebook Share.

Dacă vă aflați pe un site web Confortmedia.ro în care este încorporat un conținut terță
parte, în anumite condiții se poate stabili o conexiune cu rețeaua socială respectivă. Prinaceasta, conținutul butoanelor de apăsare poate fi transmis la browserul dumneavoastră șiastfel poate fi integrat pe site. Aceasta înseamnă că respectivul furnizor primeșteîntotdeauna informațiile pe care le-ați accesat pe site-ul Confortmedia.ro. Este irelevantdacă sunteți sau nu membru al unei rețele de socializare sau dacă sunteți conectat la oastfel de rețea. În plus, indiferent dacă interacționați de fapt cu conținutul încorporat,
informațiile sunt colectate automat de către rețeaua socială. Următoarele informații pot fitransmise aici: Adresa IP, informațiile despre browser și sistemele de operare, rezoluțiaecranului, plug-in-urile de browser instalate (de ex. Adobe Flash Player), origineavizitatorului (dacă ați urmat un link) și adresa URL a paginii curente.
Dacă sunteți conectat la o rețea socială în timp ce utilizați site-ul web Confortmedia.ro,
informațiile legate de accesarea site-ului web ar putea fi corelate datelor dumneavoastră
ca membru și stocate. Dacă sunteți membru al unei rețele sociale și nu doriți ca această
transmisie de date să aibă loc, trebuie să vă deconectați de la rețeaua socială înainte de avizita site-ul Confortmedia.ro.

Confortmedia.ro nu are nicio influență asupra cantității de date colectate de către rețelelede socializare. Vă rugăm să consultați politica de confidențialitate a respectivei rețele desocializare privind natura, sfera de aplicare și scopul colectării datelor, informațiile privindprelucrarea ulterioară a datelor, drepturile dumneavoastră în legătură cu acestea șiopțiunile de setare pentru protejarea confidențialității dumneavoastră.
Aveți, de asemenea, opțiunea de a bloca plugin-urile de social media prin intermediulprogramelor complementare (add-on) în browserul dumneavoastră, împiedicând astfeltransmiterea de date.

11.1 Politica de confidențialitate pentru utilizarea plugin-urilor Facebook
În site-urile noastre sunt incluse plugin-uri ale rețelei de socializare Facebook, furnizorFacebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, SUA. Puteți recunoașteplugin-urile Facebook după logo-ul Facebook aflat pe site-ul nostru. Puteți găsi oprezentare a plugin-urilor Facebook aici: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Dacă vizitați site-urile noastre o conexiune directă este stabilită între browser-uldumeavoastră și server-ul Facebook prin intermediul plugin-ului. În acest mod Facebookprimește informații privind faptul că ați vizitat site-ul nostru cu adresa dumneavoastră IP.
Facebook poate astfel asocia vizita dumneavoastră pe site-ul nostru contuluidumneavoastră de utilizator. Dorim să vă informăm că noi în calitate de furnizor al siteurilor nu primim nicio informație privind conținutul datelor transmise și nici privind utilizareaacestora de către Facebook. Puteți găsi mai multe informații în secțiunea Facebook privindprevederile despre protecția datelor: http://de-de.facebook.com/policy.phpDacă nu doriți ca Facebook să asocieze vizita pe site-urile noastre contuluidumneavoastră de utilizator Facebook vă rugăm să vă deconectați de la contuldumneavoastră Facebook.

11.2 Politica de confidențialitate pentru utilizarea Twitter
Site-urile noastre includ funcții ale serviciului Twitter. Aceste funcții sunt oferite de cătreTwitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, SUA. Prin utilizareaTwitter și a funcției ”Re-Tweet” site-urile vizitate de către dumneavoastră sunt asociatecontului dumneavoastră Twitter și anunțate altor utilizatori. Astfel datele dumneavoastră
sunt transmise și către Twitter. Dorim să vă informăm că noi în calitate de furnizor al siteurilor nu primim nicio informație privind conținutul datelor transmise și nici privind utilizareaacestora de către Twitter. Puteți găsi mai multe informații în secțiunea Twitter privindprevederile despre protecția datelor: http://twitter.com/privacyPuteți modifica setările privind protecția datelor pe Twitter în secțiunea dedicată setărilorcontului la:http://twitter.com/account/settings
11.3 Politica de confidențialitate pentru utilizarea LinkedIn
Site-ul nostru utilizează funcții ale rețelei LinkedIn. Furnizorul este LinkedIn Corporation,
2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, SUA. La fiecare accesare a unuia dintresite-urile noastre, care includ funcții ale LinkedIn, va fi stabilită o conexiune cu servereleLinkedIn. LinkedIn primește informații privind faptul că ați vizitat site-ul nostru cu adresadumneavoastră IP. Dacă faceți click pe ”recommend button” al LinkedIn și suntețicontectat contului LinkedIn este posibil ca LinkedIn să asocieze vizita pe site-ul nostru cudumneavoastră și contul dumneavoastră de utilizator. Dorim să vă informăm că noi încalitate de furnizor al site-urilor nu primim nicio informație privind conținutul datelortransmise și nici privind utilizarea acestora de către LinkedIn.
Puteți găsi mai multe informații în secțiunea LinkedIn privind prevederile despre protecțiadatelor: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy11.4 Politica de confidențialitate pentru utilizarea YouTubeSite-ul nostru utilizează plugin-uri ale site-ului YouTube administrat de Google. Operatorulsite-urilor este YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, SUA. Dacă vizitațiunul dintre site-urile noastre ce au instalate plugin-uri YouTube se va stabili o conexiunecu serverele YouTube. Astfel se va comunica serverului YouTube ce site-uri ați vizitat.
Dacă sunteți conectat contului dumneavoastră YouTube, permiteți YouTube să asociezedirect comportamentul dumneavoastră de navigare profilului personal. Puteți preveni acestlucru prin deconectarea de la contul dumneavoastră YouTube.
Puteți găsi mai multe informații cu privire la gestionarea datelor cu caracter personal însecțiunea YouTube privind prevederile despre protecția datelor:
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy
12.1 Interacțiunea cu experți
Prin intermediul office [at] confortmedia.ro puteți comunica și relaționa cu angajațiiConfortmedia.ro. Veți primi informații noi în cadrul relației dumneavoastră comerciale cuangajații Confortmedia.ro prin e-mail la adresa pe care ați furnizat-o.
12.2 Fișiere jurnalDorim să vă informăm că în plus față de datele pe care dumneavoastră le introduceți,
adresa dumneavoastră IP, cu care accesați site-ul nostru, este stocată și dacă se aplică,
este utilizată pentru a garanta creanțe și a oferi dovezi. Adresa dumneavoastră IP nu va fiutilizată în niciun alt scop, ci înregistrarea se va realiza exclusiv în scopul unor măsuripreventive. Se va asigura în continuare faptul de a nu permite concluzii cu privire la unanume utilizator al site-ului.

12.3 Accesul la informații și notificările prin email
În cadrul Confortmedia.ro veți primi mesaje email gratuite. În acest scop trebuie să
comunicați o adresă de email utilizată exclusiv de către dumneavoastră sau o adresă deemail alocată dumneavoastră în personal pentru utilizarea exclusiv de cătredumneavoastră în vederea primirii acestor emailuri. Nu este permis să menționați alteadrese de email, în mod specific ale unor terțe părți. Prin introducerea acestei adrese deemail declarați că sunteți de acord cu prelucrarea acestor date.
12.4 Ștergerea datelor dumneavoastră
Vom stoca datele dumneavoastră numai atât cât acest lucru este necesar sau permisconform reglementărilor statutare sau în sfera de aplicare a relației comerciale comune.
Toate datele dumneavoastră cu caracter personal sunt ulterior șterse cu condiția ca acestlucru să nu fie contrar unei perioade statutare de păstrare.

13. Drepturile dumneavoastră ca parte afectată
Aveți întotdeauna, în mod gratuit, dreptul de acces (Art. 15 GDPR) la dateledumneavoastră cu caracter personal, la originea acestora și la destinatari și la scopulprelucrării datelor, precum și dreptul la corectarea (Art. 16 GDPR), ștergerea (Art. 17
GDPR) sau restricționarea prelucrării acestor date (Art. 18 GDPR). În plus, aveți dreptul dea obține datele personale cu privire la dumneavoastră pe care le-ați furnizat unei părțiresponsabile, într-un format structurat, comun și care poate fi citit în mod automatizat(dreptul la portabilitatea datelor Art. 20 GDPR).
De asemenea, în orice moment, puteți revoca acordul (dreptul de a obiecta Art. 21 GDPR)
pe care l-ați dat pentru prelucrarea și utilizarea datelor dumneavoastră, care nu suntnecesare ca urmare a unei reglementări legale superioare sau în mod direct pentruprocesarea unei relații contractuale existente. În această privință sau pentru întrebărisuplimentare despre subiectul datelor personale ne puteți contacta la adresa menționată
în secțiunea dedicată detaliilor despre publicare. La cerere, vă vom informa în scris dacă
și ce date cu caracter personal am stocat despre dumneavoastră conform legislațieiaplicabile.

14. Obținerea prevederilor privind protecția datelor
Puteți obține și tipări acestă politică de confidențialitate de pe site-ul Confortmedia.routilizând linkul “Politica de confidentialitate”.

15. Persoana de contact pentru aspecte privind protecția datelor
Dacă aveți întrebări cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale, putețicontacta direct persoana responsabilă cu protecția datelor, care este de asemeneadisponibilă pentru solicitări de informații, solicitări sau reclamații:
SC Doris GO Consulting SRL 0722349762
dorisgo4consulting [at] gmail.com
16.1 Dreptul dumneavoastră la informații
În conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor, clienții noștri au dreptulla informaţii privind datele acestora stocate, în mod gratuit. La cerere, vă vom informa înscris dacă și ce date cu caracter personal am stocat despre dumneavoastră conformlegislației aplicabile.

16.2 Dreptul dumneavoastră de a înregistra o reclamație la o autoritate de reglementare
În cazul unei reclamații, puteți contacta autoritatea de reglementare desemnată:
Autoritatea de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1
Bucuresti

POLITICA DE TRANSPORT SI RETUR

Produsele supuse returului sunt cele nepersonalizate. Deoarece gama de produse fluctuează în permanență,  vă rugăm să verificați statusul de retur al produsului prin a ne scrie în formularul de contact pus la dispoziție aici înainte de a plasa comanda. Orice produs comandat fără ca S.C. Aldo Detail Direct SRL să fie contactat în prealabil poate fi exclus de la lista produselor returnabile, excepție fiind tipul de produse returnabile impuse de lege.

Cheltuielile de returnare sunt suportate de consumator. Returnarea se va face in termen de 14-30 zile calendaristice de la solicitarea de retragere / renuntare / returnare.Se recomanda returnarea produselor cu optiunea verificare colet.

Renunțarea la produsele cumpărate fără invocarea vreunui motiv, conform legii comerțului la distanță (O.U.G. nr. 34 / 2014 cu modificarile ulterioare).

Produsele vor fi returnate  în ambalajul original cu toate accesoriile, cu etichetele intacte, documentele care le-au însoțit și cu o copie a Facturii de achiziție. Returnarea unui produs fără ambalajul acestuia sau fără accesorii ale ambalajului (spre exemplu suporți de siguranță, elemente de protecție din carton sau polistiren etc.) sau ale produsului va duce la diminuarea valorii produselor, conform celor menționate mai jos. Nu se acceptă pentru returnare produsele care prezintă modificări fizice, lovituri, ciobiri, zgârieturi, pete, socuri, etc.. fara ca acestea sa fie aduse la conformitate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.